Trädgårdsritningar

Debora Garden skapar Er ombonade trädgård. En plats för avkoppling, odling eller härliga sommarfester. Vilket behov ni än har av er trädgård så sammanfattar jag det åt er genom en inspirerade ritning i färg, handritad och i regel färgsatt med tusch eller akvarell.
Här ett litet urval av tidigare ritningar:

Murplanteringar på Orust
Vid en villa med strandtomt planerades planteringar i murar, köksträdgård samt några fler mindre ytor. 
Kunden hade sett ett inlägg i tidningen Villaliv där jag ritat ett rabattförslag i lila och silver så det var utgångsläget för planteringarna. För att få in mer färg kompletterades det med rosa och lite vinrött.

Runda bollar av klippt havtorn, fylliga rosa rabattblommor och silver och lila i samstämda kombinationer.

Köksträdgården delades in med odlingslådor till ett litet kvarter med gångar av singel, kantad med gatsten. Alla buskar har härliga bär och intill uteköket finns en rabatt med diverse örter nära till hands.
Pergolan över köksträdgården valdes bort eftersom köksträdgården ligger på ett strandnära område som inte får bebyggas.
Till ritningarna hörde växtlistor, vyskisser samt bildkollage med de lika växterna.

Totalplanering vid nybyggd villa
Vid en nybyggd villa i Falkenberg totalplanerades trädgården. 
Vid första besöket fanns enbart häckar på tre sidor av tomten och resten var gräsmatta och gångar närmast hus samt mot väg.

Planeringen bestod av en huvudritning över hela tomten och tre detaljritningar i större skala.


Detaljritningar kompletteras ofta med vy-ritningar så kundes ser form och höjd på tilltänkta växter.


En vy-ritning över entrén beskriver känslan av att gå under en portal med druvor.
Till den här totalplaneringen följde även en komplett växtlista och inspirationsbilder. 

Kundens utlåtande:
”Med kunskap och känsla har Elin ritat den trädgård som vi vill ha men inte själva lyckats skapa. Saker vi nämnde, det vi glömde och det vi inte visste att det fanns – allt har hon satt ihop i en skön kombination som passar för just oss.” 
Vicky Johansson

Framsida vid hus nära havet
Framsida vid villa i Falkenberg.
Vid första besöket var husets framsida stensatt i raka gångar med sparsmakade rabatter täckta av singel. Det nya förslaget har mjukt svängda gångar och mycket växtlighet. Rabatterna går i rött, silver och rosa med många vintergröna inslag.
 
Rabattförslag

En njurformad rabatt där jag utgick från en befintlig hortensia som fick den växt som bestämde färgvalet i rosa och lila nyanser.
Många gånger kan befintliga växter tas till vara och bli en del i något nytt.
Ibland är det få växter i en plantering och då kan det som här stå namn direkt i ritningen. Är det många står det i stället en siffra på varje växt och antal som refererar till en komplett växtlista.

Vinrött prydnadsplommon som ett vackert tak över en mindre hörnrabatt i grönt och vitt.
Jag tänker alltid på trädgården ur ett tredimensionellt synsätt och lägger stor vikt på trädgårdens så kallade golv, väggar och tak.

Villa med helhetslösning

Så här kan en helhetslösning se ut.
Hela trädgården designad och till ritningen en utförlig växtlista där svenskt och latinskt namn finns med, en liten beskrivning av varje växt, antal och en numrering så rätt växt och antal kommer på rätt plats. Tillhörande till den här ritningen var också detaljritningar av rabatterna. I en liten skala går detaljer inte att utläsa så då ritar jag det som behövs i en annan skala så allt blir överskådligt.

Skiss för odlingsyta

Ibland kan det räcka med en vy för att känna in hur en utemiljö kan te sig.
Här en detalj, från skiss till färglagd teckning, över en odlingsyta vid ett attefallshus. Compact living med möjligheter!


Helhetslösning runt attefallshuset och på baksidan en skuggträdgård. Där finns också kompost samt ett planteringsbord för trädgårdsbestyr.
En förenklad ritning där allt skrivits in på ritningen.

Havsnära

En tomt med blåsigt läge där ägaren önskade mycket dekorationssten. Resultatet blev en sparsmakad lösning med fält i två olika stenmaterial, sjösten och runda naturstenar, invävda med varandra på tomtens högra sida innanför en stram avenbokshäck.

Haverdal

En villa i Haverdal, Halmstad med från början en uppväxt gammal trädgård till huvudsak bestående av stora träd.
Kunden önskade en nystart och resultatet blev en tomt för odling, attefallshus och lek. Nya uteplatser och ett nytt garage med gott om plats planerades. 
Förutom plattytorna är det gräsmatta intill de olika ytorna, vilket inte syns så bra på bilden.

Detalj över rabatt framsida.

Del av parhus

Ett parhus bäläget strax utanför centrum i Falkenberg. Utanför tomtgränsen går cykelvägar så kunden ville boa-in sig och ändå behålla utsikt mot den naturlika allmänningen som ligger utanför. Öarna med växter består därför till huvudsak av högresta med vackra buskar som skapar miljö och ger insynsskydd. Här önskades också plats för odling och frukt och bär som ritades in.

Enkel skiss

När bara en idéskiss behövs kan den se ut så här. Planerade ytor såsom gångar, uteplatser och planteringar men utan sortnamn, vid en villa i Halmstad.

Välkommen att beställa ett hembesök med trädgårdsplanering!
Ni når mig på elindebora@live.se eller tel. 070-344 66 25.
Elin