Trädgårdsritningar

Jag skapar Er ombonade trädgård. En plats för avkoppling, odling eller härliga sommarfester. Vilket behov ni än har av er trädgård så sammanfattar jag det åt er genom en inspirerade ritning i färg, handritad och i regel färgsatt med tusch eller akvarell.
 

En njurformad rabatt där jag utgick från en befintlig hortensia som fick den växt som bestämde färgvalet i rosa och lila nyanser.
Många gånger kan befintliga växter tas till vara och bli en del i något nytt.

Vinrött prydnadsplommon som ett vackert tak över en mindre hörnrabatt i grönt och vitt.
Jag tänker alltid på trädgården ur ett tredimensionellt synsätt och lägger stor vikt på trädgårdens så kallade golv, väggar och tak.En av mina handritade helhetslösningar.
En helhetslösning involverar hela tomten och befintliga och nya byggnader och växter. Till den följer en växtlista utförd enligt beställarens önskemål. Den här ritningen har växtlista med bara sortnamn. Är det fler av samma sort står det med för att det lätt ska bli rätt.
Från början var tomten tämligen tom och huset nybyggt. Kunden villa ha tillgång till frukt och bär samt ha möjlighet att odla. På husets framsida anlades två uteplatser i olika karaktär med en träspång som förbindelse.


Ibland kan det räcka med en vy för att känna in hur en utemiljö kan te sig.
Här en detalj, från skiss till färglagd teckning, över en odlingsyta vid ett attefallshus. Compact living med möjligheter!

Helhetslösning runt attefallshuset och på baksidan en skuggträdgård. Där finns också kompost samt ett planteringsbord för trädgårdsbestyr.


En tomt med blåsigt läge där ägaren önskade mycket dekorationssten. Resultatet blev en sparsmakad lösning med fält i två olika stenmaterial, sjösten och runda naturstenar, invävda med varandra på tomtens högra sida innanför en stram avenbokshäck.


En villa i Haverdal, Halmstad med från början en uppväxt gammal trädgård till huvudsak bestående av stora träd.
Kunden önskade en nystart och resultatet blev en tomt för odling, attefallshus och lek. Nya uteplatser och ett nytt garage med gott om plats planerades. 
Förutom plattytorna är det gräsmatta intill de olika ytorna, vilket inte syns så bra på bilden.

Detalj över rabatt framsida.


En radhusträdgård, tämligen centralt belägen i Falkenberg. Höga omgärdade buskage som ger insynsskydd men utsikt i mellan. Kunden var mycket trädgårdsintresserad och fokus lades på odling, frukt och möjlighet att så småningom skaffa ett växthus.


När bara en idéskiss behövs kan den se ut så här. Planerade ytor såsom gångar, uteplatser och planteringar men utan sortnamn, vid en villa i Halmstad.

Välkommen att beställa ett hembesök med trädgårdsplanering!
Ni når mig på elindebora@live.se eller tel. 070-344 66 25.
Elin