Så här går det till

Trädgårdsdesign för en
trivsam utemiljö

För gestaltning av hela eller delar av er trädgård bokas ett hembesök med mig där också diverse trädgårdsråd ingår. 
Vid hembesöket går vi tillsammans igenom vad ni önskar få ut av er trädgård. Genom att anlita Debora Garden får ni tryggt och enkelt hjälp att skapa er egen grönskande oas! Det blir grunden i en ny trädgårdsanläggning och möjligheten till utveckling i en redan befintlig trädgård.
Hos mig kan du även få webbaserad trädgårdsdesign utförd.

Med stor växtkunskap, formseende och lång erfarenhet guidar jag er till nya snygga lösningar för er trädgård och ger även råd för redan befintliga ytor och växter.

Hembesök på uppemot två timmar kostar 1950kr inklusive moms. Restid samt milersättning debiteras utöver det. Vid hembesöket skriver jag ned det vi pratar om som till exempel förändringar som kan göras i trädgården och enklare skisser görs. Önskas en detaljerad skalenlig ritning på hela eller delar av er trädgård så mäts ytorna upp vid besöket och foton tas. 
Ritningen sänds sedan till er med post eller överlämnas vid ett ytterligare besök, allt efter överenskommelse. Med en sådan ritning lämnas komplett växtlista med växternas svenska och vetenskapliga namn, en kort beskrivning samt antal.
Skötselplan skrivs efter överenskommelse och ligger till god grund för att trädgården ska bli lättare att sköta, var sak ska göras i rätt tid och för att inget ska glömmas bort.

Detaljerad ritning
För att ni ska få en komplett trädgårdsupplevelse i er trädgård lägger jag stor vikt vid färg, form och växtval i funktionella och smakfulla lösningar.
En detaljerad ritning kostar mellan 10 000 kr till 24 000kr inklusive moms för en normalstor villaträdgård. Priset kan varierar utifrån om ni behöver en idéritning med övergripande drag så som rabattplaceringar, uteplatser och gångar eller om ni vill ha en detaljerad plan med växtlista antal och beskrivande inspirationsbilder. 

Inför besöket
Önskas en detaljerad ritning så behövs en planlösning över er tomt.
Tänk igenom om det finns speciella växter och färger som ni tycker om och vad ni vill använda trädgården till.

Webbaserad konsultation
Önskas webbaserad trädgårdsdesign så går det bra att genomföra genom att foton och planlösning över platsen sänds till mig och vi via samtal tillsammans kan klargöra era önskemål.
Här sätts stor vikt vid beskrivning av platsen så förutsättningarna blir så tydliga som möjligt.
Webbaserad konsultation med trädgårdsdesign kostar 780kr per timme inklusive moms.

Varmt välkommen!