Så här går det till

Trädgårdsdesign för din drömträdgård

Med stor växtkunskap, formseende
och lång erfarenhet inom trädgård guidar jag dig till nya snygga lösningar för din trädgård och ger råd gällande redan befintliga ytor och växter.

Boka ett hembesök med mig för gestaltning av hela eller delar av din trädgård.
Här innefattas också trädgårdsråd för redan befintliga trädgårdar.
Vid hembesöket går vi tillsammans igenom vad du/ni önskar få ut av trädgården. Genom att anlita Debora Garden får du tryggt och enkelt hjälp att skapa en egen grönskande oas! Hos mig kan du även få webbaserad trädgårdsdesign utförd.

Hembesök
1 950 kr
Det perfekta startskottet för nya trädgårdslösningar!
Vid hembesöket går vi tillsammans igenom Er trädgård och du får tillfälle att ställa frågor och få svar. Hela tiden antecknar jag det vi pratar om och skissar även upp lättare förslag direkt på plats. Det kan till exempel vara ett hörn i trädgården som behöver nya växter eller var en uteplats kan placeras som ritas upp.
Önskas en detaljerad skalenlig ritning på hela eller delar av Er trädgård så mäts ytorna upp vid besöket och foton tas. Finns en tomtkarta att tillgå så blir ritningen mer exakt.
Ett hembesök pågår i uppemot två timmar. Restid samt milersättning debiteras utöver hembesökets kostnad och beräknas utifrån lokalisering. (Ett hembesök med avstånd inom två mil blir ca. 2900kr inkl moms)

Översiktplan
10 000 kr
En översiktsplan ger dig möjlighet att få hjälp med själva utformandet av Er trädgård. På den finns planteringar, gångar, uteplatser med mera inritade och det är lätt att se form och färg. Den är skalenligt ritad i färg.
Översiktsplanen har ingen växtlista och eller detaljerade ritningar av exempelvis rabatter men är ett gott verktyg för Er som vill få ny inspiration.
Perfekt också för Er som redan har stor trädgårds och växtkunskap.
Ritningen överlämnas vid ett ytterligare besök eller sänds med post.

D
etaljerad ritning
mellan 19 000 kr – 24 000 kr
Det här är den perfekta grunden för Er som ska anlägga en ny trädgård eller planera om en gammal. 
Här syns hela trädgårdens utformning och i detalj ritningar av rabatter samt planteringar. Nya idéer om gånga, uteplatser, cykelparkeringar med mera, allt skalenligt ritat.
Med en detaljerade ritning lämnas komplett växtlista med växternas svenska och vetenskapliga namn, en kort beskrivning samt antal. Det gör det lätt att göra trädgårdsdrömmen till verklighet.
För att Ni ska få en komplett trädgårdsupplevelse i din trädgård lägger jag stor vikt vid färg, form och växtval i funktionella och smakfulla lösningar.
Ritningen överlämnas vid ett ytterligare besök eller sänds med post.

Debora Garden har flera duktiga samarbetspartners  och tillsammans hjälper vi Er från ritning till färdig drömträdgård!

Alla priser är inklusive moms.

Inför besöket
Önskas en detaljerad ritning så behövs en planlösning över Er tomt inför besöket.
Tänk gärna igenom om det finns speciella växter och färger som ni tycker om och vad ni vill använda trädgården till.

Webbaserad konsultation
Önskas webbaserad trädgårdsdesign så går det bra att genomföra genom att foton och planlösning över platsen sänds till mig och vi via samtal tillsammans kan klargöra Era önskemål. Här sätts stor vikt vid beskrivning av platsen så förutsättningarna blir så tydliga som möjligt.
Webbaserad konsultation med trädgårdsdesign kostar 780kr per timme inklusive moms.

Skötselplan
En skötselplan skrivs efter överenskommelse och ligger till god grund för att trädgården ska bli lättare att sköta, att var sak ska göras i rätt tid och att inget ska glömmas.

Varmt välkommen!
Elin Debora