Trädgårdsdesign detaljer

När jag ritar en trädgård ritar jag den först i blyerts. På så vis är går det lätt att skissa upp olika idéer, ändra detaljer och arbeta fram en plan som stämmer överens med kundens önskningar.
Originalet ritas sedan också först upp i blyerts och fylls sedan i med tusch. 
Blyertsen fungerar då som ett stöd men som du kan se i filmen här nedan är det inte alla streck som följs. Slutligen suddas blyertsstrecken bort och ritningen är färdig för färgsättning.

Under vårvintern håller jag på att lära mig att göra mina ritningar med hjälp av dator. Det kommer ge förenklade möjligheter att kommunicera med dig som kund eftersom ritningen blir lätta att skicka via mail. 
En annan fin sak med dataritningar är att de givetvis kan kombineras med att rita på frihand så min personliga prägel kommer finnas kvar och vidareutvecklas.
Det blir en spännande ny era hos Debora Garden!

Återbesök

Det är roligt att få göra återbesök och se hur kunder förändrat sina trädgårdar:)
För några dagar sedan var jag till den här trädgården för att hjälpa kunden
skapa en trivsam entré och förändra några andra ytor som behövde ny växtlighet.
Vid ett tidigare besök ritade jag om en yta vid deras infart samt intill ena husgaveln.

Växterna i de planteringarna verkar stormtrivas
och det var tydligt att de vårdat dem väl.

Fler bilder och beskrivning över planteringarna återfinns under fliken ’Portfolio’
och förhoppningsvis följer fler bilder vid senare tillfälle över deras entré.
Genomgående även för de nya ytorna var sparsmakat med inslag av gräs och färgklickar.