Betuttad i barrisar

Veckans Deboras Gröna i Falkenbergs Posten

Nu står granen bedagad och barren ligger som en grön heltäckningsmatta på golvet.
Snart ska den ut och hos många är den redan ett minne blott.
Julen är granens årliga glansperiod men utomhus skyr ännu många ordet barrväxt.
Barrväxterna hade sin storhetstid under 70-talet
då små välformade buskar planterades i var och varannan trädgård.
Dessvärre växte de sig med tiden allt för stora vilket gav dem ett oförtjänt dåligt rykte.
Troligtvis är det svårigheten att klippa barrväxter som gör att de ibland får förväxa sig,
då de flesta inte går att klippa lika hårt som lövfällande buskar och träd.
Många barrväxter bryter bara nya skott om de beskärs i det som är grönt
och hamnar snitten längre in på kala grenarna är därmed risken överhängande
att nytillväxten helt uteblir och barrväxten förblir kal på det beskurna stället.
Rätt skötta ger dock barrväxter trädgården en ytterligare dimension,
speciellt under vintern som städsegrön stomme i planteringar.
Dessutom finns de i en stor variation både vad gäller form, storlek och gröna nyanser.
Så fram för mera barrisar!
Den här veckan en närmare titt på några mer ovanliga exemplar.

Cryptomeria japonica ’Rasen’
Skruvkryptomeria har tätt sittande blankgröna barr
som växer i vridformation runt vridna stammar och grenar
vilket ger ett mycket ovanlig och i ögon infallande utseende.
En ytterst känslig växt som bara trivs på de mildaste platserna,
möjligen uppemot zon 3 i gynnsamma lägen.
Skruvkryptomeria kan på grund av sitt vridna växtsätt behöva stöd.

Sciadopitys verticillata
Solfjäderstall, är ett dekorativt men känsligt barrträd.
Säkrast odlat är det i zon 1-2 men i gynnsamma lägen finns det rapporterat
att solfjäderstallar klarat uppemot zon 4.
Namnet verticillata betyder kransställda blad och solfjädertallens barr
liknar just som det svenska namnet gör gällande, nämligen solar.
Den växer relativt långsamt och blir ett dekorativt blickfång.

Ginkgo biloba
Ett fantastiskt urtidsträd som är en unik art men räknas som släkt med barrväxter.
Ginkgon fäller sina blad på vintern så på så sätt utgör den inte en vintergrön stomme
men är så speciell att den är väl värd att nämnas.
Trädet kan bli rejält stort och mycket, mycket gammalt.
Ordet ginkgo kommer från gin=silver, kyo=aprikos och syftar på växtens fröers utseende.
Biloba står för bi=två och lobos=flikig, vilket syftar på bladens tvådelade form.
Ginkgo ingår i många naturläkemedel.

Växters förmåga att övervintra delas in efter en så kallad zonkarta över Sverige.
Den återfinns bland annat på Riksförbundet Svensk Trädgårds hemsida www.tradgard.org.

Krönikan i sitt originalutförande återfinns på Falkenbergs Posten

No Comments

Post A Comment