Där ängarna tar vid

Min krönika i dagens Falkenbergs Posten

Tänk att en solvarm högsommardag krypa in i höhässjorna och leka kurragömma
i spänd förväntan med stråna stickandes i nacken.
Tänk att åka hölass. Sitta på toppen av ett berg torrt hö lagt på en kärra som dras av en grov arbetshäst som heter Lydig. Hästen lunkar beskedligt och när den närmar sig hölogen tar den några snabba språng för att komma upp för logbryggan. Hölasset vinglar till, fjärilar i magen och förtjust fnitter, bäst att hålla hårt i repen som går över lasset för att kunna sitta kvar.
Tänk att få hoppa i hö med dammet glittrande i solens strålar som hittar in genom de gläntade stora portarna. Hö som bara tippas av från kärran ned i logen och ligger där som en jättestor mjuk hoppkudde.
Tänk att få sova över i höet och höra mössen krypa av och an i sina högångar och sedan vakna i arla morgon av mjölkstinna kors idoga råmande.
Tänk det kunde man förr. Ängar, slåtter med fikakorg, hässjning. Ett kulturarv som till stor del glömts bort.
Trots det är väl få upplevelser så vackra och magiska som att komma dit ängen tar vid!

Ängsexperten Anders Gustafsson som arbetar
med kulturvård delar med sig av sina bästa tips:
Så ängsfrö på mager sandblandad jord.
När vitsipporna blommar ska ängen fagas
och när blomman ängsskallras frön låter som en skallra är det dags att slå ängen.
Anders visar sin favoritorv, med två kohorn som handtag/knaggen och lien som skäret heter. Han berättar att förr hade man fett i det ena hornet vilket smörjdes över skäret och i den andra en påse sand för att sedan slipa skäret med.

Varför äng?
Ängar gynnar den biologiska mångfalden som ofta tas för given.
Fler nya ängar motverkar exempelvis att antalet humlor minskar och behövs för att rädda vissa ängsväxter som nästan är utrotningshotade.
En äng går lika bra att etablera på liten som stor yta och blir ett vackert blickfång.

Skötsel
En äng ska vara näringsfattig och aldrig gödslas.
På våren fagas ängen, det vill säga att gammalt gräs och till exempel tistlar rensas bort.
Ängen ska slås med lie, knivslåttermaskin eller annat skärande redskap.
Efter slåtter låter man gräset ligga en dryg vecka för att blommorna ska fröa av sig. Sedan ska det slagna gräset bort från ängen så det inte blir till näring.
Det tar cirka 6 år innan en äng är i bra balans.

Blommorna
Det finns färdiga ängsfröblandningar att köpa. Dessa innehåller blommor som blommar första året, andra året och så vidare.
För att inte störa de växter som blommar nästkommande år ska gräset slås av ungefär en decimeter ovan marknivå.
Fröföretaget Prartensis säljer färdiga och kundanpassade ängsfröblandningar.
Pratensis är latin och betyder ”växa på äng”.

Hela krönikan återfinns också på:
http://www.falkenbergsposten.se/

No Comments

Post A Comment