Nu är det tid att flytta perenner och plantera nya. Alla som kommit i jorden innan sommarvärmen på allvar sätter in brukar må bra och växa på sig fint.

Den här rabatten planterades i fjol med delade, flyttade och nysådda plantor.
Perenner tar sig fort och håller ofta år efter år.

Bästa tiden
Vår och höst är de bästa tiden för att flytta perenner. Ta med så mycket rötter du kan när du gräver för att de ska etablera sig på bästa sätt på den nya växtplatsen. Se till att jorden är lucker och tryck till vänligt men bestämt runt plantan när du fyllt på jord runt om. Det får inte bildas luftfickor under mark men heller inte bli för kompakt, så ta det lite vackert.

Vattna
Var noga med att vattna den flyttade plantan direkt. Är marken torr behövs också vatten i gropen innan planteringen.
Om den perenn du flyttat kommit långt i sin utveckling kan den se lite ledsen ut ett par dagar men brukar snabbt återhämta sig.
Nyplanterade växter behöver ses efter med vattning den första tiden så de inte torkar ut. Ju varmare väder desto oftare behöver de vatten. Även blåst torkar ut marken fort.
Om din växt behöver vatten kontrollerar du bäst genom att sticka ned ett finger i jorden för att känna efter om det är fuktigt där. På ytan kan det se blött ut men ibland behövs mer vatten för att det ska nå ned på djupet.

Kantnepetan ’Walkers Low’ kan ibland gå att dela.
Se efter så det finns många stammar och ett brett rotsystem som syns gå att dela.

Dela
Perenner som har flera jordstammar går fint att dela vid flytt. På så vis får du fler plantor och många perenner mår också bra av att föryngras så med några års mellanrum.
Använd dig av en vass spade eller en såg (det passar bra med en gammal för jorden sliter väldigt på bladet) för att dela rötterna.
Plantera varje del för sig och vattna.

Om de vissnar
Om din flyttade perenn skulle vissna ned helt trots att du vattnat så det ändå ingen fara. Klipp bort det vissna delarna och avvakta. Inom kort kommer nya blad att spira för rötterna finns det ännu liv i. Tänk på att plantan inte får torka ut helt utan behöver tillsyn trots att den då är pytteliten.

Flytta buskar
Du som bor i norra delarna av Sverige har fortfarande tid på dig att flytta buskar och rosor. Gräv med så mycket rötter som går och tänk på att de finaste sugrötterna kanske både störs och förstörs. Här i söder har sådana växter kommit så långt i sin utveckling så de inte mår bra av en flytt.
Vill du ändå flytta dem nu så tänk på att se efter hur de reagerar. Ser de vissna ut så klipp ned volymen till hälften. På så vis kan du kompenserar du att rötterna inte kan ombesörja vatten för alla blad.

Hos mig
Här i Halland där jag bor har nästan alla träd spruckit ut, äppelträden blommar och och det är soliga dagar men frost på nätterna.
Jag flyttar och delar perenner för fulla muggar och älskar att skapa nya kombinationer. Vår trädgård växer fram för varje år som går och nu börjar den få en tydlig struktur.