Frösådd

I dag har jag sått merparten av mina fröer. Örter, örter och mera örter:)

Det är så rofyllt och roligt att fylla jord i pottorna, skriva etiketter och så frön.
Jag brukar fylla såpottorna till 3/4 med planterings jord och överst såjord.

På så sätt gror fröerna i den näringsfattiga jorden som sig bör och när de börjar rota ut kommer rötterna ned i den näringsrika jorden och får den ”mat” de behöver.
Då kan jag dröja lite längre med första omplanteringen
så plantorna inte är så ömtåliga längre:)

No Comments

Post A Comment