Det blir fort ett gediget arbete att sortera foton. Viss om att detta helt klart är ett så kallat i-lands problem gläds jag i stället för att sucka:) En dag i höstas tog en god vän med mig för att plocka trattkantareller. Först stannade vi vid Ätraforsdammen där jag...