Nu börjar perukbusken göra rätt för sitt namn. Blomställningarna på den här rödbladiga sorten, har nu övergått till brunröda skyar runt busken och liknar mest ett stort yvigt hår! Dess vetenskapliga namn är Cotinus coggygria och som röd bladig är sorten 'Royal Purple' vanlig. Med sina äggrunda röda blad är...