Idag längtar jag efter vårligt nygrönt. Ni vet det där yrt nyvaketgröna som kommer med första spirande gräset i dikesrenen, eller det intensiva lindblomsgröna som kommer med en björkskogs exploderande på våren med miljarders musöronstora blad. Det där speciella gröna som lovar värme och sommar. Men vem är väl jag...