Jag har en trimmer. Den är av äldre modell så jag måste öppna den för att mata ut ny trimmertråd men trots det är det en bra trädgårdsmaskin. Jag använder mig av den biologiskt nedbrytningsbara trimmertråden Biotrim som inom maximalt tio år är helt nedbruten och...