Trädgårdsdesign rabattförslag

I mitt senaste uppdrag inom trädgårdsdesign ingick bland annat ett rabattförslag.
Så här gjorde jag en planteringsplan som blir lätt att följa.

I mitt senaste uppdrag inom trädgårdsdesign var en översiktsritning av en trädgård där focus låg på halva delen av tomten med en gång från framsidan, rumsbildning, rabatter samt en större altan på baksidan.
För att enkelt få överblick skissade jag först förslaget i blyerts som jag sedan fyllde i med olika färger beroende på vilken växt som fanns på de olika platserna.
Det är härligt med dynamik i en plantering och växter får gärna återkomma utan att för den skull stå i ett bestämt mönster. Växter har ju den sällsamma förmågan att väva samman och skapa en helhet ändå, bara de hamnar i rätt sällskap.
Den här rabatten har först 30cm natursten närmast väggen och sedan en stomme av en större Hydsrangea pan. ’Compakta’ och ett Miscanthus ’Sioux’ som blir kring 1,2 meter högt. Resten av växterna är lägre för att inte ta allt dagsljus från källarfönstren.


Första skissen. Vissa växter fick hamna där jag först ritat in dem medan andra fick byta plats. Här gäller det att tänka till så växterna blir snygga intill varandra och dessutom måste de gilla läget de hamnar i.

Slutgiltig planteringsplan. Några växter bytte plats och några bytes ut. Allt för att bli så fin plantering som möjligt för den tilltänkta platsen.
En planteringsplan är inte alltid färglagd utan det kan räcka med siffror för att hitta rätt. Här var det så många olika perenner att att färgkodning underlättar för kunden vid plantering.

Välkommen att beställa tid för rådgivning och trädgårdsplanering. Klicka här!
Elin Debora

No Comments

Post A Comment