Trädgårdsdesign av villaträdgård i Falkenberg

Här kommer några bilder på trädgårdsdesign av villaträdgård i Falkenberg.
Villan ligger havsnära men skyddat i växtzon 1.

Intill entrén, som syns till höger på ritningen, fanns redan en yta med singel i hörnet men där planteras vintergröna buskar i stället för krukorna som står där nu. Lättskött och trevligt.

Övriga trädgården ramas in med rabatter som också bildar en passage från framsidan till baksidan. Där samsas buskar och perenner och träden skapar en takkänsla.

På husets baksida ökas altanen ut för att rymma ett utomhusspa. En pergola byggs över en del av altanen och en klängande vindruva silar ljuset soliga dagar.
Baksidan rymmer också plats för odling och attefallshuset har fått en egen liten uteplats inramad med en klätterväxt på ett högre staket.

Den här ritningen har ingen växtliga utan alla tilltänkta detaljer står utmärkta direkt på ritningen eller nämns för kunden.
Ritningen är till för att ge en idé om hur trädgården kan förändras med färg, form och funktion.

En perspektivritning över framsidan och planteringen intill den lilla altanen ger en bild över hur det kommer att bli.

No Comments

Post A Comment