Trädgårdsdesign med japanskt tema

I Halmstad ligger en funkisvilla med en mindre trädgård där paret ville göra något nytt. De längtade efter en japansk känsla, med lummighet, prydnadsgräs, uteplatser och träspångar. Ritningen fokuserar på husets baksida där de vistas på fritiden och vill ha det trivsamt.
Här kan Ni se hur processen gick till från idé till färdig ritning.

Första skisserna:

Ibland behövs en första skiss för att stämma av med kunden vad som passar.

Under dialog med kunden och genom gång av den första skissen framgick det att de gärna såg gräsmattan som symbol för vatten så jag gjorde då ett nytt förslag med renare linjer och tydligare områden för planteringar.
Kunden hade också många önskemål kring växter som de skulle vilja ha och det är alltid positivt. Önskemål blandar jag med sådant som är fint i kombination och ser var och om växterna passar in.

Skiss nummer två visar den nya formen.

En fyrkan av spångar i trä ramar in och ger en känsla av små bryggor/broar. De sätts fast på reglar en bit ovan mark och leder mellan orangeri och uteplatser.

Den färdiga översiktsritningen:

Den färdiga ritningen utgår från skiss nummer två och gräset symboliserar här vatten under broarna som är träspångar upphöjda på ett par decimeter.
Planteringarna är tydligt avgränsade från gräsmattan med kanter av marksten.
Intill den befintliga altanen i betong byggs ett orangeri med sedumtak, med ingång både från altanen och ut mot spångarna.
På altanens norra sida förlängs altanen och en spaavdelning anläggs.
Trädgården rymmer totalt fyra sittytor och en liten singelyta med en stenbänk i trädgårdens sydöstra hörn under en stor befintlig björk.

Tillhörande detaljritningar:

Här syns hur två bilder av hur en detaljerad rabatt kan behöva specificeras. Färglagd detaljritning av rabatt som visar färg och form samt en perspektivskiss som ger kunden en god uppfattning hur det kan komma att se ut.

Planteringsritning gör det lätt att plantera rätt tillsammans med komplett växtlista.

Samma plantering men i svartvitt och till den en detaljerad växtlista.
Det behövs när en plantering innehåller många olika växter och underlättar vid inköp och plantering.
En sådan växtlista innehåller vetenskapligt namn, svenskt namn, en kort beskrivning av växten, antal och numrering.

En örtagård vid det tilltänkta uteköket.

I planteringen närmast altanen finns allehanda örter och ett spaljérat persikoträd. Allt nära till hands vid matlagningen i parets planerade utekök.
Den här planteringen har också en planteringsritning och växtlista.

Trädgården i trädgården. En lummig innergård omgärdad av spångar i trä.

Spångarna rymmer en inre yta som har planteringar utmed sidorna. Där finns allt från rosor, perenner, prydnadsgräs till träd som tillsammans skapar en ombonad lummig känsla.
Planteringsritning och växtlista ingår.

En liten rabatt som mjukar upp och ramar in trädgårdens entré mot baksidan. Planteringsritning i svartvitt och växtlista ingår även här.

Så här kan ett ritningsarbete se ut som Ni beställer hos Debora Garden.
Min specialitet är färg, form och funktion. Med rätt växt på rätt plats, kombinerat med uteplatser och gångar skapar jag den atmosfär Ni önskar i Er trädgård.
Klicka här för att läsa mer.

No Comments

Post A Comment