Även en liten täppa rymmer möjligheter för att skapa en trivsam miljö.

Vid det här kedjehuset i Falkenberg var kunden intresserad
av en yta med svart/vit sjösten och sparsmakat med växter.

Milda nyanser ligger i fokus
och färgvalet ligger i vitt med lila/rosa inslag.

Hortensian blommar med överväldigande klasar
och växlar mot hösten till puderrosa.

På den tvärgående spaljén som omgärdar framsidan
planterades rådhusvin och klematis.

Vitblommande ölandstok blommar villigt till långt in på hösten.
Vintergröna växter är bambu och lagerhägg.

(Arbetet ritades för Felix Lundgren Plantskola AB.)