”Med stor växtkunskap, formseende 
och lång erfarenhet inom trädgård
guidar jag dig till nya snygga lösningar för din trädgård
och ger råd gällande redan befintliga ytor och växter.”
Boka ett hembesök med mig för gestaltning av hela eller delar av din trädgård. Här innefattas också trädgårdsråd för redan befintliga trädgårdar.

Vid hembesöket går vi tillsammans igenom vad du/ni önskar få ut av trädgården. Genom att anlita Debora Garden får du tryggt och enkelt hjälp att skapa en egen grönskande oas! Hos mig kan du även få webbaserad trädgårdsdesign utförd.


Designkonsultation
Det perfekta startskottet för nya trädgårdslösningar!
Vid hembesöket går vi tillsammans igenom Er trädgård och du får tillfälle att ställa frågor och få svar. Hela tiden antecknar jag det vi pratar om och skissar även upp lättare förslag direkt på plats. Det kan till exempel vara en del i trädgården som behöver nya växter eller var en uteplats kan placeras som ritas upp.
Önskas en detaljerad skalenlig ritning på hela eller delar av Er trädgård så mäts ytorna upp vid besöket och foton tas. Finns en tomtkarta att tillgå så blir ritningen mer exakt.
Ett hembesök pågår i cirka två timmar. Restid samt milersättning debiteras utöver hembesökets kostnad och beräknas utifrån lokalisering. (Ett hembesök med avstånd inom två mil blir 3900kr inkl moms) Jag gör även designbesök till Er som bor längre bort. Begär prisuppgift.

Översiktplan
10-15 000 kr
En översiktsplan ger Er möjlighet att få hjälp med själva utformandet av Er trädgård. På den finns planteringar, gångar, uteplatser med mera inritade och det är lätt att se form och färg. Den är skalenligt ritad i färg.
Översiktsplanen har ingen växtlista och eller detaljerade ritningar av exempelvis rabatter men är ett gott verktyg för Er som vill få ny inspiration eller för Er som redan har stor trädgårds och växtkunskap.
Ritningen överlämnas vid ett ytterligare besök eller sänds med post.

D
etaljerad ritning
mellan 16 000 kr – 25 000 kr
Det här är den perfekta grunden för Er som ska anlägga en ny trädgård eller planera om en gammal. 
Här syns hela trädgårdens utformning och i detalj ritningar av rabatter samt planteringar. Nya idéer om gånga, uteplatser, cykelparkeringar med mera, allt skalenligt ritat.
Med en detaljerade ritning lämnas komplett växtlista med växternas svenska och vetenskapliga namn, en kort beskrivning samt antal. Det gör det lätt att göra trädgårdsdrömmen till verklighet. Det lägre priset avser en svart/vit ritning och det högre en i färg.
För att Ni ska få en komplett trädgårdsupplevelse i Er trädgård lägger jag stor vikt vid växters färg, form och växtval till funktionella och smakfulla lösningar.
Ritningen överlämnas vid ett ytterligare besök eller sänds med post.

Debora Garden har flera duktiga samarbetspartners  och tillsammans hjälper vi Er från ritning till färdig drömträdgård!

Alla priser är inklusive moms.

Inför besöket
Önskas en detaljerad ritning så behövs en planlösning över Er tomt inför besöket.
Tänk gärna igenom om det finns speciella växter och färger som ni tycker om och vad ni vill använda trädgården till.

Webbaserad konsultation
Önskas webbaserad trädgårdsdesign så går det bra att genomföra genom att foton och planlösning över platsen sänds till mig och vi via samtal tillsammans kan klargöra Era önskemål. Här sätts stor vikt vid beskrivning av platsen så förutsättningarna blir så tydliga som möjligt.
Webbaserad konsultation med trädgårdsdesign kostar 780kr per timme inklusive moms.

Skötselplan
En skötselplan skrivs efter överenskommelse och ligger till god grund för att trädgården ska bli lättare att sköta, att var sak ska göras i rätt tid och att inget ska glömmas.

Varmt välkommen!
Elin Debora