Plantor av hösthallon

Hösthallon ger bär från sensommar ända till frosten kommer. Stora aromatiska bär som i regel är helt utan mask. Att de är det beror på att insekten hallonängern svärmar när sommarhallonen blommar och däri lägger sina ägg som sedan blir de små larver som vi kallar för hallonmask. När hösthallonen blommar har de alltså redan svärmat och bären blir därmed maskfria. Skott på hösthallon kan ibland övervintra och man kan då få både en tidig och sen skörd av hallon men de första kan då innehålla mask. Enklaste regeln är därför att alltid skära ned hösthallon helt på våren för att få maskfria bär. (Rötterna övervintrar alltid men de ovanjordiska delarna dör.)
Sorten som kommer att säljas är en vandringssort här i byn och är därför namnlös. Bären blir stora, goda och lättplockade  och plantorna blir cirka 180cm höga. Låt plantorna växa mellan tex. två spända ståltrådar så de får stöd, gärna både på mitten och högre upp. Tänk på att hallon sprider ut sig och lätt kan ta mycket plats i anspråk.

Mejla elindebora@live.se för att anmäla ditt intresse av att köpa plantor.