Det finns en ljuvlig promenadväg som leder längsmed Ätrans båda sidor.     Ca 2km enkel väg och sedan över vid en kraftstation och tillbaka på andra sidan till centrum. Vägens ena sida kallas för doktorspromenaden och anlades på 1860-talet av Dr. Gustaf Adam Ehrengranath, vilken ville ge sina...