Vinden svepte över landskapet och solens strålar trängde igenom de täta molnen när vi i trädgårdsföreningen Uppsticklingarna, Falkenberg, träffades för "Grön Titt" hemma hos familjen Schürer von Waldheim. Vi var en stor skara som hälsades välkomna av Kristina. Till stor del är trädgården omgärdad av vackra stengärdesgårdar. Trollstigsvägen slingrar sig...