Controller – Yttre miljö

I drygt ett år har jag, för utom att jag har arbetat i mitt eget företag med trädgårdsdesign och undervisning, varit projektledare gällande trädgårdar vid bostadsgårdar för HFAB i Halmstad. HFAB är det kommunala bostadsföretaget i Halmstad och har ca 11 000 lägenheter runt om i kommunen.

När jag började på HFAB var min huvuduppgift att inventera de hundratals skötselkartor som finns, en för varje fastighet. Allt skulle gås igenom, buskplanteringar, perenner, träd och mycket mer så kartorna kunde uppdateras. Ett tidskrävande men mycket intressant uppdrag.
Även andra frågor inom de yttre miljöerna har jag tagit mig an för företaget såsom skötselfrågor och ritningar över nya planteringar.

Den här planteringen ritade jag i fjol. Tidigare har det varit en damm innanför steninramningen men botten togs bort och ytan fylldes med jord och nu kommer i stället olika växter få symbolisera vatten. Till högen finns vintergröna låga buskar av lagerhägg och till vänster sandkörsbär som så småningom kommer att täcka jorden.

Under fjolåret gick mycket av min tid åt till att vara delaktig i en avtalsgrupp där vi tog fram nya skötselavtal och tekniska beskrivningar för skötseln. Arbetet gjordes för att det förra sommaren skedde nya upphandlingar av hela den yttre skötseln och de avtalen trädde i kraft i höstas. Till upphandlingsdokumenten hörde kartorna som jag inventerat året innan.

Ett annat projekt jag hållit i för HFAB är upprustning av utemiljöerna. Där har jag prioriterat kompletteringsplantering av tomma buskytor och glesa rabatter. Några mindre ytor läggs igen och blir i stället gräsmatta men generellt behålls planteringarna för att be bostadsgårdarna en ombonad och välkomnande miljö.
I år kan jag nu glädjande fortsätta det arbete jag påbörjat då jag i månadsskiftet blev anställd hos företaget som Controller -Yttre miljö. Det blir en hel del planteringsarbete som jag i ett nytt projekt kommer att kunna beställa (utförs av våra nya leverantörer) men en stor del av mitt uppdrag är att sköta kontrollen av de yttre miljöerna hur de sköts m.m.
Så nu kör en ny säsong igång med mängder av växtlighet att se över. Spännande!

Fortsätt följa mig här på hemsidan eller på Instagram Elin Debora i stort och smått!

 

No Comments

Post A Comment